CEASE-terapi

CEASE står för Complete Eradication of Autistic Spectrum Expression och är en terapi som den Holländske homeopatiske läkaren Tinus Smits utvecklade under 10 år då han behandlade över 300 barn och vuxna med autism. 

  

Post-Vaccination Syndrome

Tinus Smith fann när han behandlade sina klienter att ett flertal av symtomen kom efter klienten tagit vaccination. Detta skapade grunden till CEASE-terapin. Om en klient har fått symtom efter t ex MMR-vaccin ger man klienten ett homeopatiskt medel som är gjort på MMR-vaccin. Man kan då "avstöra" de symtom som finns hos klienten. Detta görs genom att man stegvis ”avstör” varje substans som tros vara orsaken till klientens symptom. Man kan även "avstöra" andra substanser än vaccin som lagrats i kroppen och skapat obalans. Till exempel antibiotika eller toxiner.

 

Läs mer här: 

CEASE Therapy - Autism treatment using homeopathy, eliminating vaccine and other toxic imprints (cease-therapy.com)

 

http://www.tinussmits.com/