Homeopati

Homeopati är en behandlingsform  som bygger på principen att liknande botar liknande. Similia similibus curentur.

Homeopatin började utvecklas under slutet av 1700-talet, då Samuel Hahnemann, homeopatins fader, testade medlet kinin på sig själv och såg att han som frisk människa fick samma symtom som patienter med malaria. Han skapade då ett läkemedel och botade malariapatienter med det.

Homeopatiska läkemedel används både vid akuta symtom och vid konstitutionella symtom. Vid akuta symtom är det oftast några få medel att välja mellan och man är ute efter att få snabb lindring av symtomen. Vid konstitutionell behandling söker man lindra individens totala symtom. Då finns det flera tusen olika medel att välja mellan. 

Ett besök hos en homeopat innebär att klienten får berätta om alla sina symtom och utifrån detta matchar terapeuten klientens symtom mot ett läkemedel.

Boka behandling på https://www.bokadirekt.se/places/marie-josefsson-50469

Följ oss på homeopatiblogg.blogspot.se

 

Dosering 

Homeopatiska läkemedel ges i pillerform eller i dilution. Medlet tas ej i samband med måltid. Låt det gå minst en halv timma före eller efter måltid. Vid akut behandling ges medlet omgående.

Piller: Ta ett eller två piller och lägg under tungan. Låt det smälta. Piller ges vid enstaka dos. Till exempel Cocculus vid åksjuka då man kan ta ett piller innan resan.

Dilution: Använd en 30 ml glasflaska med pipett. Fyll glasflaska med 6 delar kokt vatten och 4 delar alkohol (40 %) Alkoholen tillsätts om blandningen ska stå en längre tid. Använder man dilutionen inom några dagar räcker det med vatten. Lägg i 1-2 piller som får smälta innan blandningen används. Skaka om.

Dosera 1-10 droppar i ½ dl vatten, håll kvar det i munnen en stund och svälj det sedan. Innan du tar nästa dos skall du skaka flaskan 1-10 gånger. Håll flaskan i höger hand och slå flaskan mot vänster handflata. Då blir det en stöt som gör att dilutionen potenseras. Det vill säga ändrar sin struktur. Syftet med att potensera dilutionen är att när man har tagit en dos ändras symtomen i kroppen. Och för att följa med i förändringen potenserar man för att få bästa effekt.

Antidote: Det finns flera ämnen som tar bort effekten av homeopatiskt läkemedel. Några av dessa är kaffe, kamfer och mint. Undvik dessa ämnen när du är under behandling. Vissa homeopatiska läkemedel kan även ta ut varandra så använd endast ett medel i taget.

Aggrevation: När man tar ett homeopatiskt läkemedel kan man få en aggrevation det vill säga en förstförsämring Det innebär att symtomen kan bli värre innan de blir bättre. Ta då ingen mer dos utan vänta och se.

 

Simila similibus curentur

Samuel Hahnemann