HDT - Homeopathic Detox Therapy

Det vanligaste i en homeopatisk behandling är att ta fram ett akut medel eller ett konstitutionellt medel för att behandla en klient. Ibland fungerar det bara till en viss del och klienten blir inte helt återställd. I dagens samhälle där vi använder oss att vaccinationer, allopatiska läkemedel och andra toxiner kan det vara svårt att balansera kroppen då dessa ligger som en barriär i kroppen. I Homeopatisk Detox Terapi använder man sig av homeopatiska medel som är gjorda på vaccinationer eller allopatiska läkemedel. 

Om en klient har tagit mycket antibiotika använder man ett homeopatiskt medel Poly Antibiotics för att undanröja de blockeringar som antibiotikan har skapat i kroppen. Till en klient som tagit preventivmedel under lång tid ges homeopatmedlet Poly Contraceptive för att detoxa den blockering som preventivmedlet har skapat.

Detox kuren tar 4 veckor. Samtidigt med kuren behandlar man även klienten med konstitutionellt homeopatmedel. 

 

Ton Jansen Homeopat Nederländerna

Homepage (tonjansen.eu)

 

Microsoft Word - Interview Ton Jansen English (aug. 2014).EK (homeopathicdetox.eu)

 

Boka din homeopatiska behandling på https://www.bokadirekt.se/places/marie-josefsson-50469

Behandlingar via skype eller telefon bokas på 070 - 5532601

Första behandlingen tar ca 2 timmar. Det är bra att före behandling skriva en lista på vilka vaccinationer och läkemedel som du tagit.